Certifikácia spoločnosti

V súčasnosti je systém manažérstva vo firme Svidgas,s.r.o. budovaný na základe noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ako integrovaný systém manažérstva a podľa DIN EN ISO 3834-2. (systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systém manažérstva vo zváraní). V roku 2004 bola spoločnosť certifikovaná podľa normy ISO 9001 spoločnosťou CVI,s.r.o.. Nakoľko sa spoločnosť sa chcela posúvať dopredu, prešla certifikáciou podľa normy ISO 14001 tou istou certifikačnou spoločnosťou v roku 2006 a v roku 2007 aj certifikáciou systému podľa OHSAS 18001:1999. V roku 2006 certifikáciou vo zváraní podľa normy DIN EN 729-2 spoločnosťou TUV Rheinland Group. V roku 2010 prešla recertifikáciou celého systému v oblasti kvality, environmentu a BOZP externou organizáciou TUV SUD Slovakia a taktiež recertifikáciou systému vo zváraní. Spoločnosť v roku 2013 a 2016 prešla recertifikáciou celého systému v oblasti kvality, environmentu, BOZP a v roku 2017 recertifikáciou kvality zvárania.