Vítajte na stránke spoločnosti Svidgas,s.r.o.
.


Stratégia spoločnosti

V maximálnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov

zabezpečením vysokej kvality vykonávaných prác
100% dodržiavaním termínov
0% reklamácii
najlepšie ceny na trhu> Spoločnosť sa rozhodla prostredníctvom webu inzerovať svoj majetok na predaj. Inzerovaný majetok nájdete v sekcii Profil spoločnosti-Odpredaj majetku spoločnosti

troj 1troj 2

Naše nové realizované projekty

mapa 1mapa 2

Kariéra

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v spoločnosti Svidgas,s.r.o. , prosím, zašlite Vašu žiadosť vrátane štrukturovaného životopisu e-mailom na svidgas@svidgas.sk poprípade na korešpondečnú adresu spoločnosti Svidgas,s.r.o., J.Gagarina 244, 089 01 Svidník


Poskytnutím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, dávate súhlas, aby vaše údaje boli spracované a uchované v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Svidgas,s.r.o. , a to na dobu do písomného odvolania tohto súhlasu. Zároveň potvrdzujete, že informácie, ktoré ste uviedli, sú pravdivé..


Aktuálne voľné pracovné pozície


VYKONÁVANÉ ČINNOSTI


1Stavebná činnosť

vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb

2Líniové stavby

výstavba plynovodov, vodovodov, kanalizácií, ČOV

3Ústredné kúrenie a montáž ZTI

vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb, montáž zdravotechniky a ústredného kúrenia, plyn, voda, ústredné kúrenie, sanita, podlahové kúrenie, solárne systémy, alternatívne zdroje

4Doprava a zemné práce

Zemné práce, úpravy terénov, výkopové práce, búracie práce, prevoz stavebných strojov

5Servis

plynové a elektrické spotrebiče, poradenská činnosť