NÁZOV DIELA ROK REALIZÁCIE OBJEDNÁVATEĽ PRIBLIŽNÁ CENA PROJEKTU v € bez DPH
Plynofikácia obce Výborná 2002 SPP, a.s. Bratislava
OZ Poprad
 174 802
Plynofikácia obcí Turany, Lomné, Bžany 2003 SPP, a.s. Bratislava
OZ Košice
 708 976
 Plynofikácia mesta Vysoké Tatry, časť Vyšné hágy,STL plynovod,STL plynovodné prípojky  2003  SPP, a.s. Bratislava  OZ Poprad  65 551
 Plynofikácia obce Roztoky  2003  SPP, a.s. Bratislava  240 324
 Plynofikácia obce Radoma  2003  SPP, a.s. Bratislava  206 675
 Plynofikácia obcí Šarišské Čierne,Mikulášová, Cigla  2004  SPP, a.s. Bratislava  557 657
Ivanka pri Nitre- líniová časť Nitra,zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických zariadení tranzitného plynovodu  2005-2007  SPP, a.s. Bratislava  32 008
 Veľké Kapušany- líniová časť Sečovce, zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických zariadení tranzitného plynovodu  2005-2007  SPP, a.s. Bratislava  667 630
 Jablonov nad Turňou- líniová časť Rožňava,zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických zariadení tranzitného plynovodu  2005-2007  SPP, a.s. Bratislava  2 160 260
 Uličný plynovod  2005  predajňa Milk Agro  5 311
 Kanalizácia  2006  Radoma, s.r.o. Prešov  43 000
  Uličný plynovod  2006  Moliterka, Bardejov  10 821
 Veľké Zlievce- LC Lučenec- zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických  Zariadení tranzitného plynovodu  2006  SPP, a.s. Bratislava  123 216
 Plynofikácia obce Kečovo  2006-2007  METANA-Štefan Fekete  152 664
 Jablonov nad Turňou- líniová časť Rožňava, zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických zariadení tranzitného plynovodu  2008  eustream, a.s.  721 464
 Jablonov nad Turňou- líniová časť Rožňava, zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technických zariadení tranzitného plynovodu  2009  eustream, a.s.  498 136
 Važec-Čierna, Vyplavený plynovod DN 500 Važec – Čierna  2008  SPP-distribúcia, a.s.  71 737
 Malužiná, Vyplavený plynovod DN 500 Malužiná  2008  SPP-distribúcia, a.s.  49 807
 Važec-Pod pílou, Vyplavený plynovod DN 500 Važec – Pod Pílou  2008  SPP-distribúcia, a.s.  38 885
 Plynofikácia obce Vagrinec  2008  SPP-distribúcia, a.s.  212 000
 Plynofikácia obce Mihaľov  2009  Mesto Bardejov  326 593
 Liptovský Trnovec, Vyplavený plynovod DN 500 Liptovský Trnovec a Obnovenie krytia VTL plynovodu DN 500 a zrušenie skládky nad plynovodom Liptovský Trnovec  2008-2009  SPP-distribúcia, a.s.  420 230
 Veterná poruba, Vyplavený plynovod DN 500 Veterná Poruba  2008-2009  SPP-distribúcia, a.s.  307 594
 Tvrdošín, Obnovenie krytia VTL plynovodu DN 200 Tvrdošín  2009  SPP-distribúcia, a.s.  46 726
 Bobrovec, Obnovenie krytia VTL plynovodu DN 500 – Bobrovec  2009  SPP-distribúcia, a.s.  70 465
 Važec III., Obnovenie krytia VTL plynovodu DN 500- Važec III.  2009  SPP-distribúcia, a.s.  47 642
 Plynofikácia Vislava  2009-2010  SPP-distribúcia, a.s.  200 820
 Vodovod Vislava  2009-2013  Obec Vislava  7 931 440
 SPP-distribúcia, a.s. – Výkon zemných prác, výkopových prác a súvisiacich činností pre SPP-distribúcia,a.s., LC Poprad  2010  SPP-distribúcia, a.s, Bratislava  13 273
 eustream, a.s.- Drobné stavebné opravy a rekonštrukcie objektov na KS 02 a uzatvorených objektoch potrubnej sieti- oblasť Jablonov nad Turňou  2010  eustream,a.s., Bratislava  61 636
 eustream, a.s.- Drobné stavebné opravy a rekonštrukcie objektov na KS 01 a uzatvorených objektoch potrubnej sieti- oblasť Veľké Kapušany  2010  eustream,a.s., Bratislava  43 476
 eustream, a.s.- Zémné a výkopové práce pre KS 02 Jablonov nad Turňou, LC Rožňava  2010  eustream,a.s., Bratislava  5 008
 SPP-distribúcia, a.s. – Výkon zemných prác, výkopových prác a súvisiacich činností pre SPP-distribúcia,a.s., LC Poprad  2011  SPP-distribúcia, a.s, Bratislava  3 574
 eustream, a.s.- Drobné stavebné opravy a rekonštrukcie objektov na KS 02 a uzatvorených objektoch potrubnej sieti- oblasť Jablonov nad Turňou  2011  eustream,a.s., Bratislava  99 429
 eustream, a.s.- Zémné a výkopové práce pre KS 02 Jablonov nad Turňou, LC Rožňava  2011  eustream,a.s., Bratislava  446 529
 SPP-distribúcia, a.s. – Výkon zemných prác, výkopových prác a súvisiacich činností pre SPP-distribúcia,a.s., LC Poprad  2012  SPP-distribúcia, a.s, Bratislava  134 93
 eustream, a.s. – zemné práce pre potreby opravy a údržby technologických zariadení tranzitných plynovodov a súvisiace činnosti – líniová časť Sečovce  2012  eustream,a.s., Bratislava  280 277
 eustream, a.s.- Drobné stavebné opravy a rekonštrukcie objektov na KS 02 a uzatvorených objektoch potrubnej sieti- oblasť Jablonov nad Turňou  2012  eustream,a.s., Bratislava  87 932
 eustream, a.s.- Drobné stavebné opravy a rekonštrukcie objektov na KS 01 a uzatvorených objektoch potrubnej sieti- oblasť Veľké Kapušany  2012  eustream,a.s., Bratislava  57 347
 SPP-distribúcia,a.s. – Realizácia zemných a výkopových prác na plynovodoch prevádzkovaných SPP-distribúcia, a.s. pre okresy: Bardejov, Stropkov, Svidník  2012  SPP-distribúcia, a.s, Bratislava  489
 SPP-distribúcia, a.s. – Obnova MP STL Budkovce  2012-2013  SPP-distribúcia, a.s, Bratislava  1 163 528
SPP-distribúcia,a.s. – Realizácia zemných a výkopových prác na plynovodoch prevádzkovaných SPP-distribúcia, a.s. pre okresy: Bardejov, Stropkov, Svidník 2013 SPP-distribúcia, a.s, Bratislava 9 980
Rekonštrukcia Stocklovej ulice Bardejov, plynové prípojky 2013 DUOMONT,s.r.o., Bardejov 4 260